Typescript

04/05/2022

React.ComponentProps | Explicando o TypeScript #4

Compartilhe

Pare de exportar os tipos do seu componente utilizando o React.ComponentProps e React.

Veja também